Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Xem Phong Thủy

sim so dep

 

Mua sim số đẹp giá rẻ chỉ từ 99k. Đại lý ủy quyền của các nhà mạng
SIM TRẢ SAU MOBIFONE - SỐ ĐẸP – GIÁ RẺ - Gọi miễn phí tất cả các mạng. Với hơn 10 triệu sim số đẹp. www.khosimmobifone.com là nơi đáng tin cậy để bạn có thể chọn được 1 số phù hợp với mình nhất. “Gọi cực đã – Giá cực rẻ - Tha hồ chọn số”.
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Dạng kép: xAA.yBB Mobifone

Số kép khác > Dạng kép: xAA.yBB

STT 10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0967.899.288 4,000,000(VNĐ) 66
Sim số đẹp - 0967899288 Thêm vào giỏ hàng
2 0967.899.188 4,000,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp - 0967899188 Thêm vào giỏ hàng
3 0888.011.800 3,620,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp - 0888011800 Thêm vào giỏ hàng
4 0909.599.055 3,000,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0909599055 Thêm vào giỏ hàng
5 0938.599.711 2,150,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0938599711 Thêm vào giỏ hàng
6 0902.733.811 2,150,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0902733811 Thêm vào giỏ hàng
7 0933.200.933 1,800,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933200933 Thêm vào giỏ hàng
8 0989.533.766 1,800,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp - 0989533766 Thêm vào giỏ hàng
9 0901.299.866 1,740,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901299866 Thêm vào giỏ hàng
10 0978.133.677 1,600,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp - 0978133677 Thêm vào giỏ hàng
11 0961.266.155 1,400,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp - 0961266155 Thêm vào giỏ hàng
12 0961.266.077 1,300,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp - 0961266077 Thêm vào giỏ hàng
13 0961.266.177 1,300,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp - 0961266177 Thêm vào giỏ hàng
14 0981.011.322 1,250,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp - 0981011322 Thêm vào giỏ hàng
15 0908.577.844 1,250,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0908577844 Thêm vào giỏ hàng
16 0987.711.533 1,125,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp - 0987711533 Thêm vào giỏ hàng
17 0973.699.011 1,125,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp - 0973699011 Thêm vào giỏ hàng
18 0906.233.511 1,117,500(VNĐ) 30
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0906233511 Thêm vào giỏ hàng
19 0904.811.344 1,050,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0904811344 Thêm vào giỏ hàng
20 0937.433.200 1,050,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937433200 Thêm vào giỏ hàng
21 0933.366.177 1,000,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933366177 Thêm vào giỏ hàng
22 0961.266.144 1,000,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp - 0961266144 Thêm vào giỏ hàng
23 0961.144.011 1,000,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp - 0961144011 Thêm vào giỏ hàng
24 0961.233.400 1,000,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp - 0961233400 Thêm vào giỏ hàng
25 0964.211.466 1,000,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp - 0964211466 Thêm vào giỏ hàng
26 0965.933.011 1,000,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp - 0965933011 Thêm vào giỏ hàng
27 0971.133.411 1,000,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp - 0971133411 Thêm vào giỏ hàng
28 0971.833.411 1,000,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp - 0971833411 Thêm vào giỏ hàng
29 0981.344.700 1,000,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp - 0981344700 Thêm vào giỏ hàng
30 0937.255.188 800,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937255188 Thêm vào giỏ hàng
31 0917.533.299 700,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp - 0917533299 Thêm vào giỏ hàng
32 0947.644.855 510,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp - 0947644855 Thêm vào giỏ hàng
33 0868.566.933 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp - 0868566933 Thêm vào giỏ hàng
34 0869.933.466 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp - 0869933466 Thêm vào giỏ hàng
35 0869.944.066 500,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp - 0869944066 Thêm vào giỏ hàng
36 0869.966.477 500,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp - 0869966477 Thêm vào giỏ hàng
37 0967.744.066 300,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp - 0967744066 Thêm vào giỏ hàng
38 0937.100.466 250,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937100466 Thêm vào giỏ hàng
39 0985.944.311 200,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp - 0985944311 Thêm vào giỏ hàng
40 0919.844.100 200,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp - 0919844100 Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
0967.899.288 4,000,000(đ) 66 Sim số đẹp - 0967899288
0967.899.188 4,000,000(đ) 65 Sim số đẹp - 0967899188
0888.011.800 3,620,000(đ) 34 Sim số đẹp - 0888011800
0909.599.055 3,000,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0909599055
0938.599.711 2,150,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0938599711
0902.733.811 2,150,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0902733811
0933.200.933 1,800,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933200933
0989.533.766 1,800,000(đ) 56 Sim số đẹp - 0989533766
0901.299.866 1,740,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901299866
0978.133.677 1,600,000(đ) 51 Sim số đẹp - 0978133677
0961.266.155 1,400,000(đ) 41 Sim số đẹp - 0961266155
0961.266.077 1,300,000(đ) 44 Sim số đẹp - 0961266077
0961.266.177 1,300,000(đ) 45 Sim số đẹp - 0961266177
0981.011.322 1,250,000(đ) 27 Sim số đẹp - 0981011322
0908.577.844 1,250,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0908577844
0987.711.533 1,125,000(đ) 44 Sim số đẹp - 0987711533
0973.699.011 1,125,000(đ) 45 Sim số đẹp - 0973699011
0906.233.511 1,117,500(đ) 30 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0906233511
0904.811.344 1,050,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0904811344
0937.433.200 1,050,000(đ) 31 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937433200
0933.366.177 1,000,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933366177
0961.266.144 1,000,000(đ) 39 Sim số đẹp - 0961266144
0961.144.011 1,000,000(đ) 27 Sim số đẹp - 0961144011
0961.233.400 1,000,000(đ) 28 Sim số đẹp - 0961233400
0964.211.466 1,000,000(đ) 39 Sim số đẹp - 0964211466
0965.933.011 1,000,000(đ) 37 Sim số đẹp - 0965933011
0971.133.411 1,000,000(đ) 30 Sim số đẹp - 0971133411
0971.833.411 1,000,000(đ) 37 Sim số đẹp - 0971833411
0981.344.700 1,000,000(đ) 36 Sim số đẹp - 0981344700
0937.255.188 800,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937255188
0917.533.299 700,000(đ) 48 Sim số đẹp - 0917533299
0947.644.855 510,000(đ) 52 Sim số đẹp - 0947644855
0868.566.933 500,000(đ) 54 Sim số đẹp - 0868566933
0869.933.466 500,000(đ) 54 Sim số đẹp - 0869933466
0869.944.066 500,000(đ) 52 Sim số đẹp - 0869944066
0869.966.477 500,000(đ) 62 Sim số đẹp - 0869966477
0967.744.066 300,000(đ) 49 Sim số đẹp - 0967744066
0937.100.466 250,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937100466
0985.944.311 200,000(đ) 44 Sim số đẹp - 0985944311
0919.844.100 200,000(đ) 36 Sim số đẹp - 0919844100
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp là gì


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: khosimvip24h.com hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của Simsodepgiare.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0901886986  Đăng bán sim
  Hỗ trợ khách hàng

   

  Hotline 1: 0901.886.986


  Hotline 2: 0938.256.556

   

  Hotline 3: 093.85.76667

   

  Hotline 4: 02837252447

   

  Thời Gian Làm Việc

   

  Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

   

  Chủ nhật: 10h00 - 15h00

   

  Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

   

  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  SIM TRẢ TRƯỚC

  - GỌI MIỄN PHÍ NỘI MẠNG 

  - 50 PHÚT NGOẠI MẠNG/THÁNG

  -  2GB/ngày DATA TỐC ĐỘ CAO

  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Chọn sim theo tỉnh
  Tải bảng sim số đẹp
  Tải bảng số riêng
  Nhận báo giá  Copyright 2015 - 2017 © - Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuận Tín 1368

  Địa chỉ: Số 185 Hoàng Hữu nam, Khu phố 5, P.Tân Phú, Q.9, Tp.HCM

  Hotline: 090.1886.986  - Email: [email protected]

  Website: www.khosimmobifone.com


  Thiết kế bởi: Thietkewebseo.net - thiết kế web sim số
  Hotline: 0901886986
  Facebook chat